Bất kể bạn là ai, hoặc đang sống ở nơi nào. Thật ra tất cả chúng ta đều gắn kết với nhau bằng vài điều cơ bản nhất.

Chúng ta sống trên cùng 1 trái đất, hít thở chung 1 bầu khí quyển và chúng ta cùng thừa hưởng một nguồn nước duy nhất từ mẹ thiên nhiên
Nguồn nước ấy luôn chuyển động thành 1 vòng tuần hoàn. Nó di chuyển từ đại dương và bỏ đằng sau những hạt cát biển, đi đến vùng cao, cho tới khi lên đến trên cùng cao sơn rồi lại tự tìm lối về với biển cả.

Đó cũng là chu trình mà dòng nước tự gột rửa, đó là cầu nối giúp bầu trời nói chuyện với mặt đất. Và chu trình tuần hoàn ấy cũng bao gồm cả chính nhân loại chúng ta bởi chính chúng ta cũng được làm từ nước.

Nếu bạn uống nước, và tôi cũng uống nước thì chẳng phải chúng ta cũng giống nhau hay sao. Từ thực vật cho tới gia súc mà ta ăn, tất cả chúng cũng đều uống cùng dòng nước
Tất cả chúng ta, chính là NƯỚC.

Do dịch , tuần lễ nước sạch thế giới 2020 được tổ chức trực tuyến cho hàng nghìn chuyên gia trên khắp thế giới với 120 chủ đề riêng biệt nhằm trao đổi ý tưởng, nuôi dưỡng tư duy mới, và phát triển giải pháp đối với những thách thức cấp bách nhất về NƯỚC của thế giới.

Nước là chìa khóa cho sức khỏe toàn cầu hôm nay và ngày mai, và cùng nhau, cả thế giới có thể cùng trở thành những nhà thông thái về NƯỚC Bởi lẽ sau tất cả

Tất cả chúng ta chính là NƯỚC!