Các bé rất thích thú với chương trình.

 

Mọi người được tự tay làm Bánh